Taclo Islamoffobia yn bwysig medd disgybl

Bydd y Comisiynydd Plant, Sally Holland, yn annog mwy o athrawon ddydd Llun i drafod Islamoffobia gyda'u disgyblion.

Er mwyn hwyluso'r gwaith mae adnoddau dwyieithog wedi'u cyhoeddi.

Mae disgyblion Ysgol Gyfun Plasmawr yng Nghaerdydd wedi bod yn rhan o'r gwaith treialu.

Yn ôl Emily sy'n helpu i redeg grŵp Balch yn yr ysgol - sef grŵp sy'n addysgu eraill am arferion hil a chred - mae taclo Islamoffobia yn hynod bwysig.