Galw am 'chwyldro brys' i wasanaethau iechyd a gofal

Heb weithredu'n "gyflym" byddai mynediad at wasanaeth iechyd a gofal o safon yn gostwng o fewn y pum mlynedd nesaf yn ôl panel o arbenigwyr.

Mae nhw wedi gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru i newid y ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Un o'r argymhellion yw symud adnoddau i ffwrdd o ysbytai mawr. Un gwasanaeth sydd wedi ei ganoli yn Ysbyty Brenhinol Gwent yw'r gwasanaeth strôc.

Mae'r meddyg iau Dr Jac Jones yn dweud bod hynny wedi golygu gwell canlyniadau i'r claf.