Cwestiynau i adnabod Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis

Mae Siân Lewis wedi dechrau yn ei rôl fel Prif Weithredwr newydd yr Urdd.

Fe aeth Cymru Fyw ati i holi'r ferch o Gaerdydd i ddod i'w hadnabod hi'n well.