Perthynas annifyr â Dwynwen

Mae'n anodd cefnogi ein diwrnod cariadon cenedlaethol pan mae'ch cof yn pallu, a'ch cariad ddim yn deall.

Y digrifwr Steffan Evans sy'n bwrw ei fola am y pwnc.

***Rhybudd mae'r fideo'n cynnwys cyfeiriadau rhywiol a iaith gref. O, a noethni...efallai.