Gyrrwr bws ar ffôn yn colli ei drwydded yrru gyhoeddus

Mae gyrrwr bws o Fae Colwyn gafodd ei ffilmio yn defnyddio ffôn symudol wrth yrru teithwyr drwy wlad Belg wedi colli ei drwydded yrru gyhoeddus ac wedi'i wahardd am flwyddyn.

Fe wnaeth Sean Davies, oedd yn gweithio i gwmni Arvonia, ymddangos o flaen y comisiynydd traffig ddydd Gwener yn y Trallwng.

Fe wnaeth Mr Davies gyfaddef i ddefnyddio ffôn symudol i edrych ar lwybr y daith i Groatia yn yr haf y llynedd.

Dywedodd ei fod wedi defnyddio ei ffôn yn dilyn ffrae gyda theithiwr oedd yn gwrthod eistedd i lawr.

Mae Mr Davies bellach wedi'i wahardd gan y cwmni.