Galw am newid cyllido prosiectau technoleg iaith

Mae pennaeth uned technolegau iaith Canolfan Bedwyr yn dweud bod angen mwy o "weledigaeth tymor hir" i gynnal prosiectau.

Roedd hi'n siarad wrth i Weinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, ymweld â'r uned ym Mhrifysgol Bangor i gael golwg ar brosiect Lleisiwr, sydd wedi cael grant gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r prosiect yn dod i ben ddiwedd mis Mawrth.

Dywedodd y gweinidog bod y llywodraeth yn hyrwyddo arloesi yn y Gymraeg.