Mae Mari, mam Dylan yn croesawu menter i ddysgu'r iaith i blant

Mae'r Mudiad Meithrin ar y cyd â Chanolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor wedi datblygu adnodd newydd i helpu plant ifanc i ddysgu iaith arwyddo

Mae Dwylo'n Dweud yn cynnwys cyfres o glipiau byr sy'n canolbwyntio ar un gair bob wythnos, a'r nod yw codi ymwybyddiaeth o'r arwyddion ac iaith BSL (British Sign Language), yn ogystal ag annog teuluoedd ifanc ac eraill i'w ddefnyddio gyda'u plant.

Un sy'n croesawu'r cynllun yw Mari Evans sy'n byw ger Llannerch-y-medd ar Ynys Môn.

Mae ei mab Dylan yn drwm iawn ei glyw a bu Mari'n sôn wrth y gohebydd Llyr Edwards am y budd o ddysgu iaith arwyddo.

Cyhoeddwyd