'Yr Ysbryd Glân yn eu bywydau nhw'

Yn y ddwy flynedd ddiwethaf mae 324 o geiswyr lloches wedi eu bedyddio yn Eglwys y Bedyddwyr, Tredegarville yng Nghaerdydd.

Tra bod rhai yn amau a yw'r bobl yma, y mwyafrif sydd yn Iraniaid, yn troi at Gristnogaeth er mwyn cael aros ym Mhrydain nid dyna yw safbwynt y gweinidog yn yr eglwys.

Yn ôl y gweinidog Phylip Rees dylai'r rhai sydd yn amau ddod i'r eglwys i glywed beth sydd ganddyn nhw i'w ddweud.