Brexit: 'Pryderon am ffermydd cefn gwlad'

Ffermwyr bîff a defaid y gogledd a'r gorllewin sy'n debygol o ddioddef waethaf yn sgil Brexit yn ôl astudiaeth gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.

Mae'r adroddiad yn dweud bod ffermwyr llaeth a ffermydd sy'n tyfu llysiau a chnydau yn fwy tebygol o elwa.

Ond dyw'r astudiaeth, yn benodol, ddim yn gweld dyfodol llewyrchus i ffermwyr defaid wedi Brexit.

Yn ôl Mair Bell sy'n llefarydd ar ran Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, mae'n bwysig i ffermwyr gael pecyn cymorth sy'n cynnig amrywiol opsiynau.