Agor uned gofal dwys i fabanod yn y gogledd

Mae uned sydd yn cynnig gofal dwys wedi ei hagor i fabanod cyn eu hamser a rhai sâl yng ngogledd Cymru.

£18 miliwn mae'r uned wedi costio ac mae wedi ei leoli yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Nyrs yn yr uned yw Caren Radcliffe ac mae'n esbonio'r cyfleusterau newydd.