Sylw Eddie Jones yn 'rhoi mwy o hyder' i Rhys Patchell

Mae'r frwydr seicolegol cyn y gêm Chwe Gwlad rhwng Cymru a Lloegr ddydd Sadwrn wedi dechrau.

Ddydd Iau fe wnaeth prif hyfforddwr Lloegr Eddie Jones godi amheuon ynglŷn â gallu'r maswr Rhys Patchell i ymdopi a'r disgwyliadau.

Wfftio sylwadau Jones wnaeth hyfforddwr blaenwyr Cymru, Robin McBryde, gan ddweud bod pob maswr rhyngwladol wedi arfer bod dan bwysau.

Ac yn ôl ei gyn-athro addysg gorfforol Patchell yn Ysgol Glantaf, Rhydian Garner, bydd sylwadau Jones yn "rhoi mwy o hyder" i seren y Scarlets.