Scott Willliams: 'Fe wnaethom ni ddigon i ennill'

Ar ôl y gêm yn erbyn Lloegr, dywedodd canolwr Cymru Scott Williams ei fod yn credu fod Cymru wedi gwneud digon i ennill y gêm.

Ond dywedodd wrth Y Clwb Rygbi nad oedd amddiffyn Cymru yn ddigon da ar y dechrau, a bod yn rhaid dechrau yn well.

Yn y diwedd Lloegr oedd yn fuddugol o 12-6.