Dystonia: Galw am well adnoddau

Mae yna alw am well adnoddau arbenigol i drin cleifion sydd â chyflwr Dystonia - yn enwedig ar draws y gogledd.

Mae 5,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda'r cyflwr sy'n cael effaith ar symudiadau'r corff.

Ar hyn o bryd mae cleifion y gogledd yn gorfod teithio i Walton ar lannau Mersi am driniaeth.

Yn y de mae cleifion yn dweud fod yna oedi wrth geisio cael triniaeth yn ysbyty mwyaf Cymru, yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn cynnal trafodaethau ar hyn o bryd gyda byrddau iechyd yn y de, tra bod bwrdd iechyd sydd â chyfrifoldeb am y gogledd wrthi yn cynnal adolygiad.

Mae Ann Pierce-Jones o Gaernarfon yn byw gyda'r cyflwr, sy'n effeithio ar ei hasgwrn cefn, pen a'r gwddw.