Llongwr yn anhapus gyda chynnig harbwr Cyngor Ceredigion

Mae pryder y gallai cynyddu ffioedd angori cychod o hyd at 50% yng Ngheredigion arwain at wagu harbwr Aberaeron.

Mae Simon Raw-Rees wedi bod yn defnyddio'r harbwr ers dros 30 mlynedd.

Nid yw'n barod i dderbyn bwriad cabinet Cyngor Ceredigion i godi'r ffi am gadw ei gwch yn Aberaeron.

Bydd y cyngor yn penderfynu ar y cynnig maes o law.