Ymgyrch lolipop: 'Eisiau rhywun i'n helpu ni'

Mae 'na bryder am ddiogelwch plant yn Sir Gaerfyrddin, lle mae'r cyngor yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i hebryngwyr ffordd, neu ddynion a menywod lolipop.

Mae pedair ysgol yn chwilio am bobl i helpu disgyblion i groesi'r ffordd, gydag un o'r rheiny wedi dechrau ymgyrch er mwyn ceisio ennyn diddordeb.

Yn Nhycroes ger Rhydaman, does dim un swyddog wedi bod ar ddyletswydd ers mis Ebrill, ac mae'r plant wedi dechrau ymgyrch i geisio dod o hyd i rywun i'w helpu.