Peta Pollitt yn beio ei hun am gamdriniaeth ei mab

Mae mam o Wynedd wedi disgrifio'i hunllef ar ôl i'w mab ddweud fod y cyn-hyfforddwr pêl-droed Barry Bennell wedi ei gamdrin yn rhywiol.

Dywedodd Peta Pollitt ei bod hi wedi beio ei hun am flynyddoedd ac yn teimlo euogrwydd am adael i'w mab, Matthew Monaghan fynd i chwarae pêl-droed.

Cafodd Bennell ei ganfod yn euog o 43 cyhuddiad o droseddau rhyw yn erbyn 11 o ddioddefwyr yr wythnos diwethaf.