Apêl llwybrau Pen y Fan: 'Yr angen yn fwy eleni'

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi lansio apêl brys i adnewyddu llwybrau ar fynydd Pen y Fan wrth i nifer yr ymwelwyr i'r ardal gynyddu.

Mae mwy o gerddwyr nag erioed bellach yn heidio i'r ardal boblogaidd ym Mannau Brycheiniog, meddai'r ymddiriedolaeth.

Mae Gwenno Griffith, rheolwr marchnata a chyfathrebu canolbarth a de-orllewin Cymru gyda'r ymddiriedolaeth, yn dweud bod angen gwneud y gwaith adnewyddu cyn y cyfnod prysur gydag ymwelwyr.