Môn ddi-blastig: Galw ar 'bawb i wneud ein rhan'

Mae ymgyrch wedi dechrau yn Ynys Môn i geisio bod yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gael statws ddi-blastig i'r arfordir.

Mae busnesau ac unigolion yn cael eu hannog i gymryd rhan, ac mae galwad hefyd ar y cyngor i gefnogi'r ymgyrch.

Un sydd yn ei gefnogi yw'r AC lleol, Rhun ap Iorwerth, a dywedodd bod angen i "bawb wneud ein rhan" os yw am lwyddo.