Angen cefnogaeth i gofnodi enwau lleoedd

Mae Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru'n galw am fwy o gefnogaeth a gwirfoddolwyr wrth iddynt wynebu dyfodol ansicr.

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf mae'r gymdeithas wedi cael arian loteri ond mae'r nawdd hwnnw ar fin dod i ben.

Beth bynnag yw'r dyfodol ariannol mi fydd gwaith y gymdeithas yn parhau a'i dymuniad yw cael gwahoddiad i wahanol ardaloedd yng Nghymru er mwyn creu bas data cenedlaethol llawn o enwau hanesyddol Cymru ar gyfer y cenedlaethau i ddod.

Nia Cerys fu'n clywed mwy gan Dr Rhian Parry o'r Gymdeithas Enwau Lleoedd.