Sepsis: Y cyflwr sy'n 'lladd yn dawel'

Bron i ddwy flynedd yn ôl bu farw Elfed Hughes yn 55 oed, ar ôl cael sepsis.

Yma mae ei wraig Fflur yn siarad yn gyhoeddus am y tro cyntaf am yr hyn ddigwyddodd iddo.

Dywedodd nad oedd unrhyw arwyddion cyn iddo fynd yn sâl: "Maen nhw'n ei alw fo yn silent killer am reswm oherwydd nad oes 'na lawer o symptomau, a hynny o symptomau sydd yna doeddan nhw ddim gan Elfed."