Adroddiad ysgol disgyblion Ysgol Cwm Rhymni

Mae disgyblion Ysgol Cwm Rhymni wedi bod yn brysur yn paratoi eitem ar ymdrechion yr ysgol i ail gylchu a phwysigrwydd hyn iddyn nhw, ar gyfer rhaglen Ffeil ar S4C.

Dyma ffrwyth eu llafur.