BBC Cymru Fyw

Bwlio ym myd gwaith yn 'faes anodd'

Mae cyfreithwraig yn dweud bod yr hyn sy'n cael ei ystyried yn fwlio yn ôl y gyfraith yn amrywio ac yn "ddiffiniad eang".

Daw sylwadau Bethan Darwin wrth i BBC Cymru glywed nifer o honiadau gan unigolion fod "diwylliant gwenwynig o fwlio" o fewn elusen iechyd meddwl Mind Cymru.

Mae'r elusen yn dweud mai dim ond un honiad o fwlio gafodd ei gofnodi o fewn Mind Cymru a bod yr achos hwnnw wedi ei ddiystyru, a bod "lles staff yn flaenoriaeth".