Coron Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Mae Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn agosáu a thra bod gwaith nifer sy'n ymwneud a'r ŵyl yn dwysau mae gwaith un fenyw wedi'i gwblhau.

Fe dreuliodd Laura Thomas o Gastell-nedd gannoedd o oriau yn dylunio a chreu'r goron ar gyfer y Brifwyl eleni.

Dywedodd bod cael y cyfle yn rhywbeth roedd hi wedi ei ddyheu ers blynyddoedd.

Cymru Fyw aeth i'w holi i gael gwybod mwy a chael cip olwg ar y goron derfynol.