Tân ar safle hen Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych

Diffoddwyr yn brwydro yn erbyn tân ar safle hen Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych.