Atgyfodi clwb Mountain Rangers 'i uno cymuned'

Mae criw o wirfoddolwyr wedi penderfynu ailddechrau un o glybiau pêl-droed mwyaf adnabyddus Gwynedd.

Nid oes tîm wedi bodoli ym mhentref Rhosgadfan, Dyffryn Nantlle, ers i Glwb Pêl-droed Mountain Rangers ddod i ben 20 mlynedd yn ôl.

Mae pwyllgor lleol wedi creu cynllun tair blynedd sy'n cynnwys sefydlu academi newydd o dimau plant ac ieuenctid, fydd yn arwain at sefydlu prif dîm dynion.

Yn ôl un sy'n rhan o'r cynllun, y bwriad yw creu cyfleoedd i bobl ifanc yn y pentref, a "dod a'r gymuned yma at ei gilydd".