Protest yn erbyn cau clybiau ieuenctid Gwynedd

Mae protest wedi ei chynnal gan Gymdeithas yr Iaith yn erbyn cau clybiau ieuenctid Gwynedd.

Bwriad Cyngor Gwynedd yw cau holl glybiau'r sir a sefydlu trefn newydd ond mae hyn wedi siomi llawer o rieni.

Ond yn ôl yr awdurdod lleol bydd mwy o bobol ifanc yn elwa o ganlyniad i newid y drefn.

Adroddiad Llyr Edwards.