Buddsoddiad Glangwili am wneud 'lot o wahaniaeth'

Bydd £25m yn cael ei fuddsoddi mewn gwasanaethau mamolaeth yn Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin, tair blynedd wedi adroddiad beirniadol.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething bod yr arian yn mynd i'r afael â phryderon nad oedd y gwasanaethau'n addas i'w pwrpas.

Yn ôl pennaeth bydwreigiaeth Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Julie Jenkins, bydd y buddsoddiad yn gwneud "lot o wahaniaeth".