Gwynfor Jones: 'Cefnogwyr i gyd yn unol tu ôl i'r perchnogion'

Dywedodd Ysgrifennydd CPD Bangor, Gwynfor Jones fod cefnogwyr CPD Bangor yn unol tu ôl i berchnogion a chyfarwyddwyr y clwb yn dilyn cyfarfod nos Lun.

Cafodd cyfarfod rhwng swyddogion y clwb a'r cefnogwyr ei gynnal yn dilyn penderfyniad y Gymdeithas Bêl-droed i wrthod trwydded fyddai ei angen i chwarae yn yr Uwch Gynghrair y tymor nesaf.

Daeth penderfyniad ddydd Iau y byddai'r clwb yn disgyn o'r gynghrair am y tro cyntaf erioed wedi iddyn nhw fethu yn eu hapêl am drwydded ddomestig.

Dywedodd y clwb eu bod wedi methu cael trwydded oherwydd problemau gyda'u gwybodaeth a'u datganiadau ariannol.

Yn ôl Mr Jones, roedd y neges yn gryf yn y cyfarfod eu bod nhw'n dal yn unedig ac yn symud yn eu blaenau fel "un clwb".