'Ddim yn sylwi effaith ymosodiad Manceinion'

Vanessa Leach, mam a modryb i ddau o blant oedd yn bresennol yn Arena Manceinion flwyddyn yn ôl, yn trafod effaith yr ymosodiad terfysgol.

Mae'n dweud bod y digwyddiad wedi "newid y ffordd dwi'n mynd at bethau", a bod ei merch Emily'n dal yn gyndyn o drafod ei phrofiad o'r noson.