Cynllun i ddiogelu cadarnleoedd y Gymraeg

Yng Nghaernarfon, mae'r aelod cynulliad Adam Price a mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi bod yn trafod y syniad o greu awdurdod rhanbarthol ar gyfer cadarnleoedd y Gymraeg.

Yn ôl Adam Price, yr her fwyaf sy'n wynebu ardaloedd Cymraeg eu hiaith yn y gogledd a'r gorllewin, yw pobl ifanc yn gadael.

Mae siroedd Gwynedd, Môn, Ceredigion a Chaerfyrddin eisoes wedi trafod y bwriad i ddatblygu prosiectau fyddai'n rhoi hwb i'r economi, mewn ffyrdd fyddai'n hybu'r iaith.

Yn ôl Adam Price y gobaith yw y bydd y cynllun drafft, sy'n mynd â'r maen i'r wal, yn cael sêl bendith cyn hir.