'Dysgu gan eraill sut mae cadw iaith'

Ddydd Sadwrn bu trafodaeth mewn cyfarfod yng Nghaernarfon ar y syniad o greu awdurdod rhanbarthol i ddiogelu'r Gymraeg yn ei chadarnleoedd.

Wrth drafod y syniad o greu un awdurdod i Fôn, Gwynedd, Ceredigion a Chaerfyrddin, dywedodd Adam Price AC, bod y pedwar awdurdod eisoes wedi bod yn trafod yr heriau a'r cyfleoedd sy'n eu hwynebu a'u bod yn bwriadu datblygu prosiectau a fyddai'n rhoi hwb i'w heconomi mewn ffyrdd a fyddai'n cefnogi'r iaith.

Mae Cadeirydd Dyfodol i'r Iaith, Heini Gruffudd, yn credu bod modd dysgu efelychu ymdrechion gwledydd eraill i ddiogelu iaith.

Cyhoeddwyd