Beth sy'n digwydd yn ystod arolygaeth iechyd?

Mae BBC Cymru wedi cael golwg arbennig tu ôl i'r llenni ar waith Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a'r hyn sydd fel arfer yn digwydd pan fo archwiliad yn cael ei gynnal gan y corff ar ward ysbyty.

Tra bod AGIC yn arolygu ysbytai, maen nhw hefyd yn cynnal archwiliadau dirybudd mewn meddygfeydd meddygon teulu a meddygfeydd deintyddol.

Maen nhw hefyd yn gyfrifol am reoleiddio ag archwilio'r sector gofal iechyd preifat yng Nghymru a gofal o dan y ddeddf iechyd meddwl.

Gerallt Jones, sy'n arolygwr gyda AGIC, sy'n esbonio'r arwyddion maen nhw'n edrych amdano wrth gyrraedd ward ysbyty i'n gohebydd iechyd, Owain Clarke.