Arolygwyr iechyd â 'dylanwad' yn y sector cyhoeddus

Mae angen i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru fod yn fwy "gweladwy" i'r cyhoedd, medd y corff.

Mae AGIC, sy'n arolygu'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru, hefyd yn dweud eu bod eisiau i bobl rannu eu profiadau a'u pryderon gyda'r arolygiaeth, gan awgrymu nad oes digon o bobl yn deall y gwaith maen nhw'n ei wneud.

Yn y sector annibynnol, mae hawl ganddyn nhw gau neu wahardd gwasanaeth, a chymryd camau i erlyn hefyd.

Nid dyna yw'r sefyllfa yn y sector cyhoeddus ond mae Rhys Jones, pennaeth uwch gyfeirio a rheoleiddio AGIC, yn dweud bod ganddyn nhw ddylanwad yn y sector hwn hefyd.