Dim cyfiawnhad gwahaniaethu yn erbyn pobl LHDT

Mae adroddiad ar gyfer Stonewall Cymru'n nodi fod pobl LHDT yng Nghymru'n dal i wynebu bwlio, gwahaniaethu a hyd yn oed trais yn y gweithle, medd Stonewall Cymru.

Dywedodd traean o'r 825 o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol gafodd eu holi eu bod wedi cuddio'u hunaniaeth oherwydd pryderon y bydden nhw'n cael eu trin yn anffafriol.

Tra'n cydnabod bod agwedd rhai cyflogwyr wedi gwella, dywedodd Stonewall Cymru bod pobl LHDT yn dal i gael eu trin yn wael gan gydweithwyr, rheolwyr a chwsmeriaid.

Does dim cyfiawnhad dros ymddygiad fel hynny, medd Iestyn Wyn o Stonewall Cymru, sy'n dweud fod cymorth ar gael i ddioddefwyr.