Croesawu Eisteddfod Genedlaethol 2020 i Dregaron

Tregaron fydd cartref yr Eisteddfod Genedlaethol pan fydd yn ymweld â Cheredigion yn 2020.

Dyma'r tro cyntaf i'r Eisteddfod ymweld â'r dref, ac mae'n chwarter canrif ers iddi gael ei chynnal yng Ngheredigion.

Dywedodd arweinydd Cyngor Ceredigion, Ellen ap Gwynn, y bydd yn braf mynd â'r Brifwyl i "safle hollol wahanol", wrth iddi ymweld â Thregaron.