Deddf gofal: 'Fawr ddim gwahaniaeth'

Dr Dai Lloyd, cadeirydd pwyllgor iechyd, gofal a chwaraeon y Cynulliad, yn dweud bod "fawr ddim gwahaniaeth" wedi bod ers cyflwyno deddfwriaeth ar iechyd a gofal cymdeithasol yn 2014.

Dim ond 3.5% o ofalwyr yng Nghymru sydd wedi cael cynnig asesiad o'u hanghenion, yn ôl ffigyrau diweddaraf Llywodraeth Cymru.