Rhybudd am beryglon y tywydd braf ar draethau Cymru

Wrth i fwy o bobl heidio i draethau Cymru i fwynhau'r tywydd braf mae yna rybudd am y peryglon.

Yn ôl yr RNLI mae yna gynnydd wedi bod eleni yn nifer y galwadau, hynny wrth i fwy o bobl fynd i lan y môr.

Yn ôl Sara Ladd sy'n gweithio fel achubwr bywyd i'r RNLI ar draethau Ceredigion, mae 'na "gynnydd wedi bod mewn pobl yn defnyddio inflatables yn y môr" allai fod yn beryglus.

Dyma adroddiad Dafydd Gwynn.