Galw am newid i gynllun trethi busnes

Mae 'na alw am newidiadau i'r cynllun trethi busnes yng Nghymru er mwyn cyflwyno trefn sy'n debycach i Loegr.

Gyda phryderon mewn trefi ar draws y wlad, mae un perchennog busnes yng Nghaernarfon yn ofni beth ddaw o'r stryd fawr ymhen pump i 10 mlynedd os nad oes newid.

Mae pryderon hefyd bod angen i Lywodraeth Cymru wneud mwy i helpu gwarchod y stryd fawr a chynnal busnesau bach.

Yn ôl Llywodraeth Cymru maen nhw'n buddsoddi dros £200m bob blwyddyn i gynorthwyo i ryddhau'r baich ar fusnesau bach, ac mae cynllun rhyddhad ar drethi wedi eu hymestyn eleni.

Cyhoeddwyd