Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (154) / Solo Recitation from the Scriptures (154)

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (154) / Solo Recitation from the Scriptures under 16 years (154)

1. Sophie Jones

2. Morgan Sion Owen

3. Owain John