Unawd i Fechgyn 12-16 oed (60) / Boys' Solo 12-16 years (60)

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (60) / Boys' Solo 12-16 years (60)

1. Owain John

2. Ynyr Lewis Rogers

3. Osian Trefor Hughes

Cyhoeddwyd