Heddlu arfog wedi eu galw i Heol Dŵr, Caerfyrddin

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi arestio dau berson ar ôl i swyddogion arfog gael eu galw i ddigwyddiad yng Nghaerfyrddin.

Cafodd 30 o dai yn ardal Heol Dŵr eu gwagio yn dilyn y digwyddiad nos Fercher.

Ni chafodd unrhyw un eu hanafu.