Prifathro Ysgol Ardudwy yn 'hapus' â'r canlyniadau er gwaetha trafferthion

Mae prifathro Ysgol Ardudwy, Meirion Jones, yn hapus gyda chanlyniadau TGAU'r disgyblion, gafodd eu cyhoeddi ddydd Iau, o ystyried y trafferthion gyda'r adeilad yn ystod y flwyddyn.

Cafodd to'r ysgol ei ddifrodi yn sgil Storm Emma mis Mawrth, a bu'n rhaid i rai disgyblion gael eu haddysg mewn theatr neu deithio i safleoedd eraill.

"Yn gyffredinol mae'r disgyblion wedi gwneud yn dda, gyda nifer yn gwneud yn dda iawn," meddai Mr Jones.

"Mae ychydig o effaith wedi bod wrth reswm, o'r holl dorri ar draws a phethau felly.

"Ond o feddwl am bopeth, da ni'n hapus efo popeth 'da ni wedi'i wneud i sicrhau bod disgyblion wedi cael canlyniadau da."