Canlyniadau rhagorol Ysgol Bro Morgannwg

Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion TGAU Cymru gan gynnwys disgyblion Ysgol Bro Morgannwg.