Angen denu rhagor o ddiffoddwyr 'ar alw'

Wedi haf o danau gwair, mae'n ymddangos bod nifer y diffoddwyr tan ar alw yng Nghymru wedi gostwng dros y degawd diwethaf.

Mae ffigyrau sydd wedi eu casgu gan Newyddion 9 yn dangos bod 120 yn llai yn gwneud y gwaith o'i gymharu â 10 mlynedd yn ôl.

Mae ymgyrch ricriwtio wedi dechrau er mwyn ceisio denu rhagor i helpu, fel yr esbonia Simon Roome o Wasanaeth Tân ac Achub y De.

Cyhoeddwyd