Ennill seddi'n flaenoriaeth i Paul Davies

Mae arweinydd newydd grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad yn dweud mai'r flaenoriaeth iddo nawr fydd ennill cymaint â phosib o seddi Ceidwadol yn etholiadau nesa'r Cynulliad yn 2021.

Roedd Paul Davies yn siarad wedi'r cyhoeddiad fore Iau ei fod wedi trechu Suzy Davies yn y ras am yr arweinyddiaeth.

Wrth gael ei holi yn dilyn y cyhoeddiad, dywedodd Mr Davies y byddai'n ystyried clymbleidio â phleidiau eraill petai o'r farn mai dyna fyddai orau i bobl Cymru.

A gyda thrafodaethau Brexit ar y gweill, dywedodd y byddai'n llais cryf dros bobl Cymru, ond cydnabyddodd bod angen elurder o fewn ei blaid ar bwy yw arweinydd y Blaid Geidwadol yng Nghymru.

Y gohebydd gwleidyddol Arwyn Jones fu'n ei holi.