Llyfryn i helpu gwneud bywyd plant anabl yn haws

Mae mam merch naw oed o Sir Ddinbych sydd â pharlys yr ymennydd yn dweud y byddai'n croesawu mwy o gamau i godi ymwybyddiaeth am wahanol anableddau.

Dywed Ceris Williams y byddai'n hoffi gweld llyfryn yn cael ei ddosbarthu gan ysgolion i helpu rhieni drafod gwahanol gyflyrau gyda'u plant.

Fe wnaeth ei merch, Elan ysgrifennu llyfryn ei hun pan oedd yn bump oed mewn ymateb i gwestiynau gan blant eraill am effaith ei chyflwr ar ei bywyd bob dydd.

Yn ôl Ms Williams, bydde rhannu mwy o wybodaeth yn fuddiol, yn enwedig ynghylch anableddau llai gweledol.