Meddyg yn galw am fwy o gefnogaeth i ddioddefwyr meigryn

Ym mis Mai roedd adroddiad ar Newyddion 9 am feddyg teulu o Gaerdydd a gollodd ei swydd a hithau'n dioddef o Feigryn Cronig.

Ers hynny mae Anna Maclean wedi bod yn derbyn triniaeth arbrofol yn Llundain.

Ond ar ôl naw wythnos o deimlo'n well, mae'r symptomau wedi dychwelyd - pen tost difrifol a llawer mwy.

Gydag Wythnos Ymwybyddiaeth Meigryn yn dod i ben ddydd Sadwrn, mae'n galw nawr am ragor o gefnogaeth i bobl sy'n dioddef yng Nghymru.

Bu'n siarad â Rhodri Llywelyn.

Cyhoeddwyd