Llwyddiant "ysgubol" fideo teulu yn canu

Mae tad o Gonwy a ranodd fideo ohono fe a'i blant yn canu un o ganeuon Dafydd Iwan yn yn dweud ei fod wedi ei "syfrdannu" ar ôl iddo gael ei weld ddegau o filoedd o weithiau o fewn oriau i gael ei gyhoeddi.

Fe wnaeth Huw Williams recordio ei blant, Seren Hâf ac Osian Huw Owen, yn canu "Yma o Hyd" yn y car tra'n aros i fynd i'r ysgol fore Gwener a'i rannu ar wefan Facebook.

Bellach mae'r fideo wedi cael ei weld dros 80,000 o weithiau.

Yn ôl y Huw Williams mae e wedi derbyn negeseuon oddi wrth bobl ar draws y byd, gan gynnwys rhai yn Awstralia, Canada a De Affrica.