Delyth Jones yn sôn am ddiffrod y llifogydd

Dywed Delyth Jones o Lechryd fod angen clirio tir yn agos at Afon Teifi er mwyn sicrhau bod yna le i ddŵr lifo yn ystod tywydd garw.

Roedd hi'n dangos y difrod i brif weinidog Cymru, Carwyn Jones, wrth iddo ymweld â'r ardal.

Dywedodd wrtho fod y dŵr wnaeth daro'r cartref wedi cyrraedd uchder o wyth troedfedd.