Fideo gwybodaeth am brofiadau niweidiol

Clip o fideo Iechyd Cyhoeddus Cymru sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth am brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACES).